Meaning Based Leadership

-Manifest-

MBL is leiderschap gericht op een zin- en waardevol leven waarin dialoog en verbeelding centraal staan. Het gaat over je leiderschap in een groter verhaal plaatsen. Het vertrekt vanuit de aanname dat leiderschap een wederkerige antwoordrelatie is. Het is niet los verkrijgbaar. MBL is eigenlijk verhoudingskunde: je verhouden tot je eigen verhaal, dat van jouw stakeholders en van de organisatie. Je resoneert met dat wat er ten diepste onder mensen gebeurt.

En daarmee is MBL ook een tegengeluid tegen de dominante cultuur van het functionalisme en de maakbaarheidsgedachten. Het is een pleidooi voor een andere houding t.o.v. de wereld en alles om ons heen, anders dan die van controle en overheersing. Het gaat niet over doen maar over zijn. Vertrekt niet vanuit persoonlijkheidstesten, organogrammen of andere pogingen om de wereld en de ander te objectiveren. MBL neemt niet onze theoretische kennis maar de directe ervaring van de dingen tot uitgangspunt. In een ervaring zijn waarnemer en waargenomene met elkaar verbonden en dragen zij beide aan de ervaring bij.

MBL ontwaakt bij paradoxen, tegenstellingen, spanningsvelden en ambivalentie. Vanuit het besef dat de essentie van de werkelijkheid zich juist laat vangen in die polariteiten. Betekenis ontstaat door verschil!

MBL werkt vanuit de idee dat de mens niet alleen een sociaal maar ook een religieus wezen is: altijd op zoek naar verbinding (religare= verbinden). Bij MBL gaat het niet over wie of wat je bent maar hoe je je met anderen verbindt. MBL is er voor al die leiders die gericht zijn op een betekenisvol leven.

Dit manifest markeert het begin van mijn onderneming a poursuivre…. en om te beginnen het schrijven van een boek over Meaning Based leadership

Leontien- dec 2020

Reageren of een stukje meereizen? mail@leontiendekker.nl

©Leontien Dekker