Making work more meaningful…

Mijn missie is om bedrijfsculturen te realiseren waarin persoonlijke levensvragen en de waarden die daarbij een rol spelen rijkelijk, meerduidig, en voortdurend beproefd en beantwoord kunnen worden in relatie tot het hogere gezamenlijke doel van een organisatie.

Trage vragen onderzoeken- organisatieadvies

Heb je als leider een ‘trage vraag’, waarvan je weet dat het antwoord vraagt om ‘vertragen’ en het binnenbrengen van andere perspectieven’? Vragen zoals: Waarin schuilt de levenskracht van onze organisatie? Wat is onze identiteit? Wat is onze missie of purpose? Kun je als management team, bestuur of raad van commissarissen begeleiding gebruiken bij deze ‘levensvragen’? Ik loop graag met je mee om vanuit constructieve nieuwsgierigheid een veilig onderzoek in te richten, waarin je eigen wijsheid en potentieel gericht wordt aangesproken. Samen beginnen we met het zoeken naar de vraag achter de vraag. We doorlopen een oordeelloos onderzoeksproces met als uitkomst; nieuwe inzichten en helder perspectief voor de volgende stap(pen).

Trage vragen onderzoeken- individuele coaching

Voel je als leider een gebrek aan verbinding met wat er echt toe doet? Mis je een bevlogenheid in je werk of ervaar je een gebrek aan zingeving? Ik nodig je uit om op verhaal te komen en help je om ook de moeilijk te vertellen verhalen vertelbaar te maken. Mijn doel is om jou tevoorschijn te luisteren, in jouw unieke mens-zijn. Jouw leven is voor mij meer dan de tijd tussen jouw geboorte en dood: in de gesprekken kijk ik naar jouw leven als een levensweg van oorsprong naar bestemming. We verkennen dat samen en verhelderen waar jouw zinbehoeftes zitten en uit welke krachtbronnen jij kunt putten. Doel van de individuele begeleiding is dat je je weer kunt oriënteren op jouw bestaan en op jouw rol als leider.

Touching the community soul- programma ontwerp

Zoek je een inspirerende vorm voor een proces met je medewerkers, klanten of relaties waarin het écht ergens over mag gaan? Wil je meer betrokkenheid en verbinding in jouw organisatie? Ik ontwerp programma’s waarin jij en jouw medewerkers verbinding kunnen maken op existentiële thema’s/ waarden. Ik help je om in jouw organisatie praktijken te ontwikkelen die medewerkers verleiden om elkaar te zien in het licht van hun diepe mens-zijn, in de schoonheid van hun sterke punten en hun kwetsbaarheid.