Het boek… in wording…

Leiders zijn heel goed in staat om een mooie purpose te formuleren en deze vervolgens ‘uit te rollen’. Maar het blijft vaak aan de oppervlakte, als het suikerlaagje op een cake. De purpose resoneert niet met dat wat er ten diepste onder mensen gebeurt.


Dit boek gaat over de belangrijkste opgave van leiders: betekenis ontsluiten. Alleen zo voegen acties en handelingen in een organisatie daadwerkelijk waarden toe aan de samenleving en de wereld in z’n geheel. Meaning Based Leadership gaat over het diepste verlangen van een mens, namelijk om van betekenis te zijn.


Meaning Based Leadership is leiderschap gericht op een zin- en waardevol leven waarin dialoog en verbeelding centraal staan. Het gaat over je leiderschap in een groter verhaal plaatsen: je verhouden tot je eigen verhaal, dat van jouw stakeholders en van de organisatie.


Het boek beschrijft hoe je als leider een infrastructuur van waarden kunt creëren. Aan de hand van een drietal theologische begrippen krijgt de lezer een nieuwe blikrichting aangereikt om te kijken naar ervaringen. Het boek wil leiders een gevoeligheid aanleren voor ervaringen die in potentie rijk zijn aan betekenis en de purpose van een organisatie kunnen dragen en verder invulling kunnen geven.

Meedenken…geïnteresseerd? Neem contact op met mij! mail@leontiendekker.nl